Reservation
0600 Sisavangvong Road, Ban Pakham, Luang Prabang, Laos 6:30am - 10:00pm 071212264

TableBooking
  ອາຫານແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

  ກ່ຽວກັບກາເຟ

  ເປັນເມັດກາເຟອາຣາບິກາລາວ 100% ແມ່ນປູກໂດຍຊຸມຊົນກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເມືອງປາກຊອງ, ແຂວງຈຳປາສັກທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ, ໃນເຂດພູພຽງບໍລິເວນເຊິ່ງມີດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ດີເໝາະສົມແກ່ການປູກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໃຊ້ເມັດກາເຟທີ່ພວກເຮົາຂົ້ວເອງສົດ, ສ່ວນປະກອບໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະ ບາຣີສະຕາທີ່ມີປະສົບການສູງ ຈຶ່ງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດທີ່ແຊບທຸກໆຈອກ.


   

  ກ່ຽວກັບອາຫານ

  ມັນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຄົ້ນຫາ ເມນູອາຫານແຊບ ແລະ ເມນູທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ. ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາມາເປັນສ່ວນປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົດຈາກສວນຜັກປອດສານພິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຍັງມີອາຫານເຈທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອທ່ານທີ່ບໍ່ກິນຊີ້ນ ຫຼື ກຳລັງຫຼຸດນໍ້າໜັກຢູ່. ນອກຈາກອາຫານຫຼວງພະບາງ ຍັງມີເມນູອາຫານຕາເວັນຕົກໃຫ້ໄດ້ເລືອກສັ່ງ.