Reservation
0600 Sisavangvong Road, Ban Pakham, Luang Prabang, Laos 6:30am - 10:00pm 071212264

TableBooking
  ບໍລິການສົ່ງ

  ບໍລິການ ສົ່ງເຖິງທີ່

  ວຽກຫຼາຍ, ບໍ່ມີເວລາ ແລະ ເບື່ອລົດຕິດ.

  ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ທ່ານເລືອກລາຍການອາຫານທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ສັ່ງຜ່ານເວບໄຊ ແລ້ວພວກເຮົາຈະສົ່ງເຖິງທີ່. ການຊໍາລະເງິນສາມາດເລືອກໂອນເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດເວລາພວກເຮົາໄປສົ່ງ. ການບໍລິການນີ້ສົ່ງສະເພາະພາຍໃນເຂດຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ

  ເວລາບໍລິການສົ່ງ: 7 ໂມງເຊົ້າ – 8 ແລງ

  ສັ່ງອາຫານ


  0
  ປະສົບການເປັນປີ
  0
  ຈຳນວນຣີວີວ
  0
  ບໍລິການລູກຄ້າ
  0
  ຫຼາຍການອາຫານ
  0
  ເປີເຊັນລູກຄ້າທີ່ພໍໃຈກັບການບໍລິການ


  ບໍລິການຈັດອາຫານເຄື່ອງດື່ມ

  ພວກເຮົາບໍລິການຈັດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສຳລັບງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ໂດຍເມນູອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຄືກັນກັບທີ່ພວກເຮົາເສີບຢູ່ຮ້ານຄ່າເຟ ເຊັ່ນ: ອາຫານເປັນເຊັດ, ຂອງຫວານ, ຂອງກັບແກ້ມ ຫຼື ອາຫານຫວ່າງ ແບບຫຼວງພະບາງ ຫຼື ອາຫານຕາເວັນຕົກ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ສ່ວນລາຄາແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດ ແລະ ຈຳນວນລາຍການທີ່ເລືອກ ພວກເຮົາຮັບງານຂະໜາດນ້ອຍ ບໍລິການກັບທີ່ ຫຼື ຢູ່ຮ້ານຄ່າເຟ ເປັນຕົ້ນງານວັນເກີດ, ປະຊຸມ, ງານລ້ຽງພະນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ.
  ໝາຍເຫດ: ການບໍລິການນີ້ ຕ້ອງແຈ້ງ ຫຼື ຕົກລົງກັນລ່ວງໜ້າຢ່າງຊ້າ 2 ວັນ.

  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ>>