Reservation
0600 Sisavangvong Road, Ban Pakham, Luang Prabang, Laos 6:30am - 10:00pm 071212264

TableBooking
  ອິນດິໂກຄ່າເຟ… ເປັນຈຸດທີ່ຜູ້ຄົນ ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວມາພົບກັນ ເພື່ອຄົ້ນຫາປະສົບການກັບຜູ້ຄົນລາກຫຼາຍ ແລະ ສະເໜ່ຄວາມງົດງາມຂອງ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ເມືອງມໍຣະດົກໂລກ.

  “ກາເຟ ແຊບໆ ລໍຖ້າເສີບທ່ານຢູ່”

  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

  ອິນດິໂກຄ່າເຟ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005, ເຊິ່ງໃນຕອນນັ້ນຕັ້ງຊື່ ເປັນເອັນເຊັນທ໌ ຄ່າເຟ ຕາມຊື່ໂຮງແຮມເອັນເຊັນທ໌ຫຼວງພະບາງ. ຮອດປີ 2012 ໂຮງແຮມເອັນເຊັນທ໌ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ເປັນ ໂຮງແຮມ ອິນດິໂກຮາວສ໌ ສະນັ້ນ, ຮ້ານກາເຟກໍມີການປ່ຽນຊື່ຕາມມາເປັນ ອິນດິໂກຄ່າເຟຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຄົ້ນຫາກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອເສີບໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປ ເມືອງປາກຊອງ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການປູກກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຈຶ່ງໄດ້ເລືອກຊື້ເອົາເມັດກາເຟຈາກຊຸມຊົນນ້ອຍທີ່ປູກກາເຟເປັນອາຊີບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງໂດຍປາສະຈາກການໃຊ້ເຄມີເຊິ່ງເປັນກາເຟທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຄົ້ນຫາເພື່ອເສີບໃຫ້ລູກຄ້າ.

   

  ລົດຊາດແຊບທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ

   
   
   

  ຮ້ານຄ່າເຟແລະ ບາຣ໌

  ສະຖານທີ່ສຳລັບຜູ້ຕ້ອງການຄົ້ນຫາປະສົບການທີ່ດີກັບຄົນຮັກ, ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູເພື່ອນ.
  ເພີດເພີນໄປກັບວິວຕະຫລາດກາງຄືນທີ່ງົດງາມທີ່ສຸດໃນຫລວງພະບາງຈາກ ລະບຽງອິນດີໂກ, ບັນຍາກາດດີ ເໝາະກັນການນັ່ງຈີບເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆ ຫຼື ຮັບປະທານອາຫານແລງເພື່ອຜ່ອນຄາຍຈາກການເດີນທາງທີ່ຍາວໄກ, ຫຼື ຈາກມື້ທີ່ມີແຕ່ເລື່ອງຫຍຸ້ງໆ ໃນການທ່ອງທ່ຽວຫລວງພະບາງ ຫຼື ການເຮັດວຽກ. ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍການໃຫ້ກຳໄລກັບຊີວິດຂອງທ່ານ.

  ເບິ່ງເມນູ